top of page

Lid worden

Vliegclub Grimbergen is een Nederlandstalige vliegclub gebaseerd op het vliegveld van Grimbergen en staat open voor iedereen die op een actieve wijze de vliegsport wil beoefenen.

 

De Vliegclub Grimbergen kent drie soorten lidmaatschap:

 • Cursist theorie
  dit lidmaatschap heb je nodig om te starten met de theoriecursus. Het behelst toegang tot het leslokaal, het volledige cursuspakket en de lessenreeks.

 • Vliegend lid
  dit lidmaatschap heb je nodig om te starten met de praktijkcursus en om ook daarna gebruik te kunnen maken van onze vliegtuigen. Hiermee ben je volwaardig lid van de club.
  We maken een onderscheid tussen aspirant-vliegende leden:

 1. die reeds lid “Cursist theorie” zijn of waren.
  Zij hebben voorrang om de praktijkcursus aan te vatten en krijgen bij aanvang het praktijkboek, een vliegkaart en navigatiemateriaal.

 2. die elders hun theoriecursus gevolgd hebben en bij ons de praktijkcursus willen starten, die nog een SEP(L) willen behalen of die met hun SEP(L) willen gebruik maken van onze toestellen. Voor deze aspirant leden worden geen speciale voorwaarden voor het vliegend lidmaatschap gesteld, maar een aanvraag tot vliegend lid dient wel goedgekeurd te worden door het Bestuursorgaan. Deze raad behandelt de aanvragen eens per maand, waarna de secretaris contact met je opneemt om de verschillende formaliteiten te vervullen: je dient het reglement van inwendige orde ter aanvaarding te ondertekenen en uiteraard het lidgeld te betalen. In het startjaar wordt eenmalig een dubbel vliegend lidgeld gevraagd om lid te worden.

 

 • Sympathiserend lid
  met dit lidmaatschap ben je een actieve supporter van de vliegclub en word je op de hoogte gehouden van onze activiteiten. Hiermee kan je geen gebruik maken van onze vliegtuigen.

 

Wanneer een vliegend lid 3 jaar ononderbroken lid is geweest, kan hij het statuut van effectief lid krijgen. Het effectief lidmaatschap geeft stemrecht in de algemene vergadering van onze vzw en de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor een functie in het Bestuursorgaan.

 

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd en kan opgezegd worden per brief aan de voorzitter ten laatste voor de aanvang van het nieuwe jaar. De betaling van het lidgeld kan gebeuren door storting op de rekening van de club of door automatische afhouding van de uitstaande provisie (op voorwaarde dat deze voldoende hoog is uiteraard).

 

Buiten het lidmaatschap bij de Vliegclub dien je als vliegend lid nog rekening te houden met:

 • De kostprijs voor het gebruik van het vliegtuig. Dit is een all-in kostprijs (brandstof, gebruik, verzekering, onderhoud, stalling,…) en wordt gepubliceerd op het informatiebord in ons clublokaal en op de ledensite.

 • Het lidmaatschap bij Recreatief Vliegveld Grimbergen (RVG) om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van het vliegveld.

 

De tarieven worden, mede door de inzet van vele leden, zo laag mogelijk gehouden maar zijn niettemin afhankelijk van een aantal externe factoren zoals onderhoud en brandstof. Vooral deze laatste factor heeft een grote invloed op de kostprijs en bij aanzienlijke schommelingen worden de prijzen regelmatig aangepast.

Cessna 152 in de lucht
bottom of page